Urogynmedico

Souhlas pacienta s poskytováním informací

v souladu s ust. § 31 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdnějších předpisů (dále jen „zákon“)

Dotazník vyplňte pečlivě. Informace jsou součástí zdravotnické dokumentace vedené zdravotnickou skupinou CARE MEDICO s.r.o. a její dceřinou společností UROGYN MEDICO s.r.o.

Klient

Náhradní kontaktní osoba

Zákonný zástupce (zákonní zástupci)

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR)