Gynmedico

Informovaný souhlas ošetřením přístrojem Protégé IntimaTM

Pacient

(Souhlasím se zasíláním informací výsledků týkajících se mého zdravotního stavu, výsledků vyšetření a zdravotní dokumentace na tento email)

Přístroj Protégé IntimaTM vysílá elektromagnetické a ultrazvukové vlnění. Díky této duální energii dochází k obnovení tvorby kolagenu a zvýšení metabolismu v ošetrované oblasti. Výsledkem je výrazné zlepšení kvality pokožky, funkce mazových žlázek, celkové zlepšení metabolismu v ošetřované o lasti, zvýšení sexuální satisfakce a dočasné zvýšení libida.

Lékř/ka mi při vstupní konzultaci vysvětlil/a použití a indikace k ošetření přístrojem Protégé IntimaTM a uspokojivě mi odpověděl/a na všechny mé dotazy. Jsem informovaná o tom, že se po aplikaci mohou objevit bežné reakce související obecně s tepelnou energií a to např: zčervenání kuže, pocit mírného otoku zevního genitálu apod.

Kontraindikace:

Byla jsem rádne informována o všech kontraindikacích a pravdivě jsem odpověděla na otázky tykající se mého zdravotního stavu.
Souhlasím s ošetřením přístrojem Protégé IntimaTM a zavazuji se částku za výkon uhradit podle předem stanovených podmínek.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR)