Dentmedico

Anamnestický dotazníkPro dospělé pacienty

Vítáme Vás v ortodontické ordinaci kliniky Dent Medico. Je naším cílem poskytnout Vám co nejlepší péči a komfort. Abychom mohli ošetření přizpůsobit Vašemu zdravotnímu stavu, prosíme o pečlivé vyplnění tohoto dotazníku, který se stane součástí Vaší zdravotní dokumentace. Údaje podléhají lékařskému tajemství. Jakoukoliv změnu Vašeho zdravotního stavu prosím nahlaste ošetřujícímu lékaři při nejbližší příležitosti. Děkujeme.

Základní informace

v případě nutnosti zanechání vzkazu (nemoc lékaře, nutnost změny termínu objednání)

UPOZORŇUJEME KLIENTY, ŽE NEBUDE-LI OBJEDNANÝ TERMÍN ZRUŠENÝ MIN. 48 HODIN PŘEDEM, JSME OPRÁVNĚNI ÚČTOVAT ÚHRADU ČASOVÉ ZTRÁTY DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU.

Zdravotní informace


Informace a nastavení

Seznámil(a) jsem se a souhlasím s podmínkami ošetření (viz níže). Svým podpisem potvrzuji, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé a všemu rozumím.

Informace o ošetření v ortodontické ordinaci

 

Jakoukoliv změnu Vašeho zdravotního stavu nahlaste při nejbližší příležitosti, prosím. Děkujeme.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR)