Dentmedico

Anamnestický dotazníkPro pacienty do 18 let

Vítáme Vás a Vaše dítě v ortodontické ordinaci kliniky Dent Medico. Je naším cílem poskytovat co nejlepší péči a komfort. Abychom mohli ošetření přizpůsobit zdravotnímu stavu Vašeho dítěte, prosíme o pečlivé vyplnění tohoto dotazníku, který se stane součástí zdravotní dokumentace. Údaje podléhají lékařskému tajemství. Jakoukoliv změnu zdravotního stavu prosím nahlaste ošetřujícímu lékaři při nejbližší příležitosti. Děkujeme.

Základní informace

UPOZORŇUJEME KLIENTY, ŽE NEBUDE-LI OBJEDNANÝ TERMÍN ZRUŠENÝ MIN. 48 HODIN PŘEDEM, JSME OPRÁVNĚNI ÚČTOVAT ÚHRADU ČASOVÉ ZTRÁTY DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU.

Zdravotní informace


Informace a nastavení

Seznámil(a) jsem se a souhlasím s podmínkami ošetření (viz níže). Svým podpisem potvrzuji, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé a všemu rozumím.

Informace o ošetření v ortodontické ordinaci

 

Jakoukoliv změnu zdravotního stavu dítěte nahlaste při nejbližší příležitosti, prosím. Děkujeme.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR)