Gynmedico

Anamnestický dotazník

Vyplňte, prosíme pečlivě, informace jsou součástí zdravotní dokumentace a budou použity pro eventuelní výběr antibiotik a lokální anestézie nebo některých chirurgických zákroků. Informace podléhají lékařskému tajemství a zaručujeme jejich ochranu.

Seznamte se prosím předem s veškerými podmínkami a cenami za ošetření v našem nestátním zdravotnickém zařízení GYN MEDICO - jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme.

v případě nutnosti zanechání vzkazu (nemoc lékaře, nutnost změny termínu objednání)

Osobní anamnéza

Gynekologická anamnéza

UPOZORŇUJEME KLIENTY, ŽE NEBUDE-LI OBJEDNANÝ TERMÍN ZRUŠENÝ MIN. 48 HODIN PŘEDEM, JSME OPRÁVNĚNI ÚČTOVAT ÚHRADU ČASOVÉ ZTRÁTY DLE AKTUÁLNÍHO CENÍKU.

Pro Vaši informaci: Ve dnech následujících po ošetření můžete být kontaktováni ze strany kliniky z důvodu zjištění Vaší spokojenosti s ošetřením.

Seznámil(a) jsem se a souhlasím s podmínkami ošetření i zárukami a s ceníkem hrazených výkonů. Vyplněné údaje jsou pravdivé a všemu rozumím.

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR)